Diễn đàn: VNS LN CUP I

Đây là Forum dành cho VNS Landnomad Cup.

Danh mục Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

 1. Đây là nơi để đăng kí, rule, bracket...

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 13
  • Bài viết: 80
 2. Đây là nơi để hẹn giờ thi đấu của các đấu thủ.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 21
  • Bài viết: 208
 3. Đây là nơi để post recs của giải.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 37
  • Bài viết: 424